• KÜLTÜR TURLARI, DOĞA TURLARI, TATİL OTELLERİ, UÇAK BİLETLERİ, VİZE İŞLEMLERİ İÇİN SUMERTUR...
  • TATİL OTELLERİNİZ İÇİN ARAYINIZ. TATİLİN KEYFİ SUMERTUR İLE... 0542 667 20 26
Dolar Kuru DOLAR : 18.6781     Euro Kuru EURO : 19.5660
OKUL TURLARI - Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Rezervasyon/Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR
İşbu Sözleşme, SÜMER SEYAHAT VE TURİZM A.Ş. (ACENTE olarak anılacaktır) ile Madde 2'de tanımlanan hizmeti satın alan "MÜŞTERİ" arasında akdedilmiştir.

a- Paket Tur Düzenleyicisi: Paket turları düzenleyen ve bu turları aracısı vasıtasıyla satışa sunan tüzel kişi olarak SÜMER SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.'yi, (İÇERENKÖY MAHALLESİ HUZUR HOCA CAD. NO:8/A ATAŞEHİR İSTANBUL)
b- Müşteri: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
c- Bağımsız hizmet sağlayıcısı: Bir paket tur içinde yer alan hizmetlerden bir veya bir kaçını paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile yaptığı sözleşme gereği müşteriye sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
d- Kalıcı veri saklayıcısı: Müşterinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, ifade eder.

2- KONU
İşbu Sözleşme, sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olan Voucher ve Tur Programı/Broşürü'nde belirtilen hizmetleri kapsar.

3- GENEL HÜKÜMLER
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı konaklamalarında tur kalkış tarihinden itibaren en az altı ay geçerli ve sınır kapılarında giriş çıkış kaşesi basılabilmesi için en az iki sayfalık boş sayfası bulunan pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ'nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye'den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE'nin hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE'nin veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE'ye ve/veya çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını; işbu Sözleşme'nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tur lideri, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE'nin Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ'nin iade hakkının bulunmadığını; MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, iş bu sözleşme ile kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da sözleşmeye taraf olduğunu ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.
Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE, broşürde belirtilen bilgiler ile işbu Sözleşme'de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ'nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), Paket Tur düzenleyicisi'nin /ACENTE'nin /bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmamak üzere; Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE Sözleşme'yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, 1618 Sayılı Kanun'da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE MÜŞTERİ’nin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.
Hava yolu ulaşımının dahil olduğu paket turlarda Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE'nin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumlarında; MÜŞTERİ'nin Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE'ye kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi koşuluyla, uluslararası bir sözleşme olan Montreal Konvansiyonu hükümlerine göre tazmin yoluna gidilecektir.
MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi ya da seyahat edeceği araç kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu sözleşmenin iptal koşulları devreye girecektir.
MÜŞTERİ, kendisi veya yakınlarının sağlık ve başkaca mazeretlerini beyan etmek sureti ile geziye iştirak edememesinden vb. kendi kusur ve ihmallerinden Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE'yi sorumlu tutamaz ve böyle bir durumda işbu sözleşmedeki iptal koşullarının geçerli olacağını bilmektedir.
Tarifeli uçuşlarda isim değişikliği yapılamamaktadır. MÜŞTERİ kendi sorumluluğu sebebiyle isim değişikliği gerektiği hallerde ilgili hava yolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür.
Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği yapılabilir. Hareket saati garanti edilemez. Taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konulardaki değişiklikler nedeniyle ACENTE sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.

4- HİZMET BEDELİ VE CAYMA HAKKI
Sözleşme bedeline Rezervasyon Belgesi'nde (Bundan böyle "Voucher" şeklinde anılacaktır.) belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Bunlar haricindeki hizmetler ekstra ücrete tabiidir. Tur kalkışına 30 günden az süre varken yapılan rezervasyonlarda tur bedelinin tamamı rezervasyon anında ödenmelidir. Kayıt anında yurtdışı hizmet bedelinin en az %35'i, bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir. Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35'i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %35'i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir. Satın alınan hizmetin toplam ücreti kredi kartı ile vade farkı uygulanarak taksitlendirilir ya da peşin olarak tahsil edilir.
Sözleşme konusu işin ifasından sonra MÜŞTERİ'nin Sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE'ye ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.
Döviz kurunda olağandışı değişiklikler olması, yakıt giderlerinde olağandışı değişiklikler doğması, liman, havaalanı vb gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikler olması hallerinde sözleşmede anlaşılan fiyat; MÜŞTERİ'ye hareket tarihinden 20 gün önce bildirilmek sureti ile arttırılabilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ, aradaki fiyat farkını ödeyeceğini aksi halde hizmeti kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- FESİH VE DEVİR
Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE'nin Sözleşme'yi haksız olarak feshetmesi halinde Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE, MÜŞTERİ'nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ'ye iade eder. Kayıt edilen müşteri sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması halinde bu durum Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE tarafından MÜŞTERİ'ye turun başlangıcına en az 20 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecek ve MÜŞTERİ'nin bu sebeple herhangi bir nam altında tazminat hakkı doğmayacaktır.
MÜŞTERİ'nin, Sözleşme'yi hizmetin başlamasından en az 30 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Uçak, tren ve gemi ile yapılan turlarda biletler grup bileti olarak alındığından ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır.
MÜŞTERİ'nin, Sözleşme'yi hizmetin başlamasına en az 29 gün ve 29 günden daha az bir süre kala iptal etmesi halinde ise hizmet bedelinin tamamını Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE'ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.
MÜŞTERİ'nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ'nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ'ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.
MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti paket tur koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. MÜŞTERİ, tüm fesih/devir taleplerini hizmetin başlangıcından evvel Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE'ye yazılı olarak sunmakla yükümlüdür.
Her ne sebeple olursa olsun, gezi ücretinin tamamını saptanmış süre içerisinde yatırmamış olan MÜŞTERİ, rezervasyonu iptal ettiği takdirde dahi yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendisinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılırlar.
MÜŞTERİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.
Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE, MÜŞTERİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında Paket Tur düzenleyicisi hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal ettiğini yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile 48 saat içinde bildirerek şu 3(üç)seçimlik haktan birini kullanabilir: Bu durumda MÜŞTERİ; (1)tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına, (2)isterse Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ilave bedel ödemeden katılma hakkına, (3)daha düşük bedelli bir paket tur seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.

6- SAİR HÜKÜMLER
Hizmetin Paket Tur olması halinde, Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa'nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, Paket Tur bedeli kadardır. MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere Paket Tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Uçak biletleri gidiş-dönüş aynı rezervasyon numarası(PNR) ile satın alındığından gidiş uçuşunun MÜŞTERİ tarafından herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde hava yolları kuralları gereğince dönüş uçuşları kendiliğinden iptal olmaktadır. İşbu Sözleşme'nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme'nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.
İşbu Sözleşme'nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme'nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.
MÜŞTERİ tarafından sözleşme kurulması aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri sözleşmede bahsi geçen bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.
İşbu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 S.K. ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, tüzük ve genelgeler, tebliğ ve çizelgeler, 2634 S.K., IATA, IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.
İşbu Sözleşme'nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7- VİZE HİZMETİ
Müşteri tarafından ACENTE'den vize aracılık hizmetinin satın alınması halinde;
a.Vize başvurusu için gerekli olan evrakların eksiksiz olarak seyahat tarihinden en az 30 gün önce ACENTE'ye teslim edilmesi ve vize işlemi sonrasında teslim alınması MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ; seyahatin başlamasına 30 günden az zaman kalan hallerde yapılan rezervasyonlarda ve/veya gerekli evrakların turun başlangıcına 30 günden az zaman varken teslimi halinde konsolosluklardan kaynaklı şekilde vizesinin çıkmayabileceğini kabul etmektedir. Teslim edilen pasaportun seyahatin bitiş tarihini de kapsamak suretiyle en az 6 AY geçerlilik süresi bulunması, (Pasaportta kayıtlı kişi kadar boş vize sayfasının bulunması), pasaportun 2.sayfasındaki hamili imzası kısmı pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmış olması ve resimler beyaz fonlu olması gerekmektedir. (Tüm Schengen vizeleri için biometrik resim uygulaması bulunmaktadır) Vizesi alınacak olan pasaportların teslimi MÜŞTERİ' ye aittir.
b. MÜŞTERİ' nin kendi isteği ile tura katılmaktan vazgeçmesi, ACENTE'ye geçersiz (ve temdit süresi yetersiz olan) pasaport teslim etmesi ve bu nedenle vizenin alınamaması ya da MÜŞTERİ'nin konsolosluklar tarafından belirlenen evrakları eksiksiz teslim etmesi veya konsolosluğun evrakların tam olarak teslim edilmiş olmasına rağmen ek evrak istemesi ve MÜŞTERİ' nin bu evrakları (vermek istememesi) süresinde tamamlamaması veya konsolosluğun MÜŞTERİ ile şahsen görüşme istemesine rağmen MÜŞTERİ'nin gitmemesi, MÜŞTERİ'nin evrakları eksik teslim etmesi ,konsolosluk tarafından başvurunun her ne suretle olursa olsun reddedilmesi veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından seyahatin başlangıç gününe kadar pasaportların teslim edilmemesi, vize alımının gerçekleştirilememesi durumunda Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE'nin sorumluluğu bulunmayıp vize başvuru işlemleri için yapılan harcamalar MÜŞTERİ'den talep ve tahsil edilecektir. Turun Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE tarafından iptal edilmesi halinde süresi sonuna kadar vizenin kullanılmadığı müşteri tarafından ispat edildiği takdirde bedel iade edilir.
c. MÜŞTERİ, vizesi alınacak ülke için gerekli evraklar konusunda bilgilendirilmiş olup bu evrakları ACENTE'ye tam ve eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür. Vize, bu eksik evraklar ve / veya bu eksikliklerden doğacak zaman kayıplarından dolayı alınamazsa 7.b maddesi uygulanacaktır.
d. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle sınırdan sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye' den çıkışına izin verilmeyen MÜŞTERİ'lere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE sorumlu olmayacaktır.
e. MÜŞTERİ, bilgilendirilme yapılabilmesi için bu sözleşmede yer alan iletişim bilgilerinin doğru ve geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. İletişim bilgileri değişikliği doğrultusunda MÜŞTERİ, Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE'ye gerekli bilgilendirmeyi yazılı olarak yapacaktır, yapmadığı takdirde evrakların ulaştırılamaması veyahut Müşteri'ye ulaşılamaması durumunda Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
f. İşbu maddede yer alan nedenlerden dolayı MÜŞTERİ' nin vize işlemlerinin tamamlanamaması veya yurtdışına giriş-çıkış yapamaması halleri, MÜŞTERİ ile ACENTE arasında imzalanan sözleşmenin diğer hükümlerine halel getirmez. MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin diğer maddelerine uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
g. ACENTE parmak izi uygulamasına geçen ülkeler dışındaki ülkeler ile acenteleri aracı olarak kabul etmeyen ülkeler dışındaki ülkeler için MÜŞTERİ adına vize başvurusu yapmaya yetkilidir.
h. Talep edilen vize ücreti İşbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ve müşteriye teslim edilen fiyat çizelgesinde belirtilen kadardır. Konsoloslukların belirledikleri vize ücretleri döviz kurlarına göre ayarlandığı için seyahat tarihine kadar vize ücretlerinde oluşabilecek değişiklikler ücrete yansıtılacak ve doğacak farklar müşteriden talep ve tahsil edilecektir.
Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE, vize koşulları konsolosluklar tarafından resen takdir edilen bir uygulama olduğundan vize garantisi veremez.

Yedi (7) madde beş (5) sayfadan ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek tek nüsha halinde imzalanmış olup, aslına uygun fotokopisi MÜŞTERİ'ye teslim edilerek imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.
SÜMER SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.                                                                                                       MÜŞTERİ

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAYI
MÜŞTERİ, Paket Tur Düzenleyicisinin ve ACENTE'nin işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve iş birliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler/sms vb. paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu Paket Tur Düzenleyicisinin veya ACENTE'nin işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.

Yurtdışı tur katılım şartlarını onaylama
Seyahat süresinin bitiminden itibaren en az 6 aylık süreyi kapsayacak pasaportunuz bulunmalıdır.
T.C. vatandaşı olsa dahi, yurt dışı gezisine farklı bir ülkeden sahip olduğu pasaport ile çıkacak misafirlerimizin, seyahat edeceği ülke(ler)de vize uygulaması olup olmadığı hakkında, ilgili konsolosluğa başvurarak bilgi alması gerekmektedir.
Schengen Vizesi istenen destinasyonlara yapılan gezilere katılacak T.C. Vatandaşı misafirlerin mutlaka vize geçerliliğini, çok girişli olup olmadığını, kullanım süresinin bitişini kontrol etmesi gerekmektedir.
Aynı programa birden fazla rezervasyon alınması ve bu rezervasyondaki kişilerin gidilen destinasyonda aynı otobüste/otelde/grupta olması için ve/veya odaların birbirine yakın olması ile alakalı bir talebinizin olması durumunda bu bilgilerin en geç rezervasyon alınan gün akşam 23.00'e kadar acentemize bildirilmesi ve seyahat danışmanından rezervasyonlar için bu şekilde not alması istenmelidir. Bu talepler müsaitliklere göre gerçekleştirilebilir, garantisi verilemez.
Uçak ulaşımlı paketler için rezervasyon alan misafirlerimizin, uçakta yemek fiyata dahil ise ve özel bir menü seçeneği var ise (vejetaryen menü, glutensiz menü gibi) ve/veya havaalanlarında uçağa kadar yürümekte zorlanacak misafirlerimiz için tekerlekli sandalye talebiniz var ise bu bilgilerin en geç rezervasyon alınan gün akşam 23.00'e kadar acentemize bildirilmesi ve seyahat danışmanından rezervasyonlar için bu şekilde not alması istenmelidir.
Rezervasyon esnasında beyan etmiş olduğunuz bilgiler ile ilgili evraklar acentemiz tarafından talep edilecektir. Talep edilen evrakların verilmemesi durumunda, rezervasyonunuz iptal edilecek ve tur ücretiniz iade edilmeyecektir.
Tur için gerçekleştirilen vize işlemlerinde (Kendiniz ya da acentemiz tarafından yapılsa dahi), vize ile ilgili yaşanabilecek tüm durumlarda Hizmet Sözleşmesi'nde yer alan 6. madde hükümleri geçerli olacaktır.

Yurtdışı turlar hakkında önemli bilgiler
Yolculuk öncesi
Seyahatiniz öncesinde gideceğiniz ülkenin belirli özelliklerimi öğremenizde fayda var. Özellikle iklim koşulları ve priz özellikleri valinizi hazırlarken ihtiyacınız olan bilgiler olacaktır.
Oteller
Seçmiş olduğunuz destinasyona göre değişen 3, 4 veya 5 yıldızlı otel seçenekleri bulunabilir. Tur ücreti, seçtiğiniz otelin özelliklerine göre değişebilir. Otelinizi seçerken merkeze yakın olup olmadığı, konaklama türü (Yarım pansiyon, oda kahvaltı vs.) gibi özellikler belirleyici kriterler olmalıdır.
Pasaport
Vizeli ve vizesiz tüm yurt dışı turlarımız için seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport gerekmektedir.
T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimizin, eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 yıldan eski ise; pasaportlarını yenilemeleri gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu firması tarafından uçuşları gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.
Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına ; anılan pasaportların yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.
Vize detayları hakkında önemli bilgiler
T.C. vatandaşı olmayan misafirlerimizin katılacakları turda vize gerekip gerekmediği hakkında, ilgili konsolosluğa başvurarak bilgi alması gerekmektedir.
Tüm yurt dışı turlar için vize alınmış olması o ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmez ve pasaport polisi sizi ülkeye sokmama yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.
Vize başvurusu için gerekli belgeleri temin edip, ödemenizi gerçekleştirdikten sonra acentemizden seyahat danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Vize için seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuz ile acentemizden temin edebileceğiniz Vize İçin Gerekli Evraklar listesinde belirtilen belgelerle başvuru yapmanız gerekmektedir. Yeşil pasaport sahipleri için vize uygulaması olmayıp (Her turda geçerli olmayıp, belirli turlarda değişiklik gösterebilir.), seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaporta sahip olmaları yeterlidir. Bu koşulları sağladıktan sonra acentemizden vize başvurusu için destek alabilirsiniz. Vize işlemleri kişiye özel belge kapsamında olduğundan, başvuru sonrasında vize alamamanız durumunda satın alınan tur için acentemiz iptal koşulları geçerliliğini koruyacaktır.


Seyahat Kuponu
Okul Turu MailE-Mail kaydı ile kampanyalardan haberdar olun
Tur, Gezi, Okul Gezileri = Sümer TurSÜMER TURİZM
Seyahat Acentası
Ataşehir Şubesi
Okul Turları Biz Sizi ArayalımBiz sizi arayalım Okul Turları Bizi TanıyınBizi yakından tanıyın Okul Turları ReferansReferanslarımız Okul Turlarında Dilek ve ÖnerilerDilek ve Öneriler Okul Gezi FotoğraflarıFotoğraf Galerimiz
POPÜLER TATİL BÖLGELERİ

Alanya Otelleri

Side Otelleri

Abant Otelleri

Yalova Otelleri

Belek Otelleri

Kemer Otelleri

Bursa Otelleri

Balıkesir Otelleri

Bodrum Otelleri

Marmaris Otelleri

Kütahya Otelleri

Pamukkale Otelleri

Kuşadası Otelleri

Didim Otelleri

Sapanca Otelleri

Uludağ Otelleri

Kartalkaya Otelleri

Palandöken Otelleri

Erciyes Otelleri

Afyon Otelleri

TATİL SEÇENEKLERİ

Yurtiçi Tatil

Erken Rezervasyon

Erken Rezervasyon Otelleri

Ege Otelleri

Akdeniz Otelleri

Balayı Otelleri

Termal Oteller

Kayak Otelleri

Yakın Bölge Otelleri

Şehir Otelleri

Deluxe & Spa Hotels

Aquapark Otelleri

Tatil Seçenekleri

Ultra Herşey Dahil Oteller

Herşey Dahil Oteller

Tam Pansiyon Oteller

Yarım Pansiyon Oteller

Oda & Kahvaltı Oteller

Kıbrıs Tatili Erken Rezervasyon

Kıbrıs Girne Otelleri

Bafra Otelleri

Magosa Otelleri

Casino Otelleri

 

Kış Tatili

Uludağ Otelleri

Afyon Otelleri

Bursa Otelleri

Kartalkaya Otelleri

Yalova Otelleri

Erciyes Otelleri

Balıkesir Otelleri

Kütahya Otelleri

Palandöken Otelleri

Abant Otelleri

Sapanca Otelleri

Kültür Turları

Gap Turları

Karadeniz Turları

Ege Akdeniz Turları

Likya Turları

Kapadokya Turları

Batum Tiflis Turları

Uçaklı Kültür Turları

Safranbolu Turları

Assos Ayvalık Bozcaada Turları

Kuşadası Çeşme Turları

 

Yurtdışı Turları

İtalya Turları

Benelux Turları

Orta Avrupa Turları

İspanya Turları

Balkan Turları

Yunanistan Turları

Fransa Turları

Dubai Turları

Uzakdoğu Turları

Gemi Turları

Nehir Turları